ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง1
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730100
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010183
รหัส Obec 6 หลัก :
  730100
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสว่าง1
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonesawang1
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโนนสว่าง
ตำบล :
  คำชะอี
อำเภอ :
  คำชะอี
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2512
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พลังคำชะอี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำชะอี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:10:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง1


นายอิทธิพล พุทธพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง1

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน