ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกะปาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730101
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010184
รหัส Obec 6 หลัก :
  730101
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกะปาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkapard
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองกะปาด
ตำบล :
  คำชะอี
อำเภอ :
  คำชะอี
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49110
โทรศัพท์ :
  0872319050
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2507
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำชะอี คำบก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำชะอี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 10:31:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกะปาด


นายสมหมาย คำมุงคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะปาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน