ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730104
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010187
รหัส Obec 6 หลัก :
  730104
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คำบกราษฎร์นุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khambokeratnugool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านคำบก
ตำบล :
  คำบก
อำเภอ :
  คำชะอี
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49110
โทรศัพท์ :
  0898627429
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กุมภาพันธ์ 2478
อีเมล์ :
  ss.kambok@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำชะอีคำบก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำบก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  49 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:14:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล


นายประภาส หมั่นเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน