ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาก ๑
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730105
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010188
รหัส Obec 6 หลัก :
  730105
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบาก ๑
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbak1
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านบาก
ตำบล :
  คำบก
อำเภอ :
  คำชะอี
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49110
โทรศัพท์ :
  042633002
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/08/2482
อีเมล์ :
  banbak114@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำชะอีคำบก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำบก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 04:53:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบาก ๑ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาก ๑

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน