ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730106
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010189
รหัส Obec 6 หลัก :
  730106
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยลำโมง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuailammong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านห้วยลำโมง
ตำบล :
  คำบก
อำเภอ :
  คำชะอี
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49110
โทรศัพท์ :
  042663140
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  ss.huailammong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำชะอีคำบก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำบก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 12:11:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง


นายจีรศักดิ์ ศรีบุรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลำโมง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน