ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730107
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010209
รหัส Obec 6 หลัก :
  730107
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเอี่ยน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONG-IAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองเอี่ยน
ตำบล :
  หนองเอี่ยน
อำเภอ :
  คำชะอี
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49110
โทรศัพท์ :
  042636040
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 สิงหาคม 2459
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำชะอีศึกษาพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองเอี่ยน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 19:53:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน


นายวรเชษฐ์ พันโกฏิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน