ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสว่าง2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730108
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010210
รหัส Obec 6 หลัก :
  730108
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสว่าง2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankoksawang2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโคกสว่าง2
ตำบล :
  เหล่าสร้างถ่อ
อำเภอ :
  คำชะอี
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49110
โทรศัพท์ :
  0621522102
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2523
อีเมล์ :
  bankoksawang2@mdh.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คะชะอีก้าวหน้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหล่าสร้างถ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:02:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง2


นางวัชราภรณ์ สกุลทราย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน