ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนดอนตาล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730113
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010114
รหัส Obec 6 หลัก :
  730113
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนดอนตาล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchondontan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2-3   บ้านดอนตาล
ตำบล :
  ดอนตาล
อำเภอ :
  ดอนตาล
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49120
โทรศัพท์ :
  042689091
โทรสาร :
  042689091
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 สิงหาคม 2460
อีเมล์ :
  ch.dtschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลดอนตาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 15:03:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนดอนตาล


นายทวี ซามงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดอนตาล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน