ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730115
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010116
รหัส Obec 6 หลัก :
  730115
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนสว่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BONPONSAWANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโพนสว่าง
ตำบล :
  ดอนตาล
อำเภอ :
  ดอนตาล
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/09/2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอนตาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนตาลผาสุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:09:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง


นายสมเกียรติ ศรีอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสว่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน