ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกอก2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730116
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010117
รหัส Obec 6 หลัก :
  730116
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยกอก2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuykok2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านห้วยกอก
ตำบล :
  ดอนตาล
อำเภอ :
  ดอนตาล
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 พ.ค.2509
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอนตาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลดอนตาลผาสุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:16:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยกอก2


นายธนิตศักดิ์ ว่องไว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกอก2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน