ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730117
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010118
รหัส Obec 6 หลัก :
  730117
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาสะเม็งวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nasamengwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านนาสะเม็ง
ตำบล :
  นาสะเม็ง
อำเภอ :
  ดอนตาล
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49120
โทรศัพท์ :
  042613152
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  nasameng@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสะเม็ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 16:50:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา


นายจิรวัฒน์ ผิวงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสะเม็งวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน