ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730118
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010119
รหัส Obec 6 หลัก :
  730118
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kokephattana School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโคกพัฒนา
ตำบล :
  นาสะเม็ง
อำเภอ :
  ดอนตาล
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49120
โทรศัพท์ :
  0817684964
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/05/2511
อีเมล์ :
  kokpatana.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอนตาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสะเม็ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:57:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา


นายพรสิทธิ์ ราชริวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน