ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730120
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010121
รหัส Obec 6 หลัก :
  730120
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาหว้าประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nawaprachason
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านนาหว้า
ตำบล :
  นาสะเม็ง
อำเภอ :
  ดอนตาล
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49120
โทรศัพท์ :
  042049811
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2482
อีเมล์ :
  nawaprachasan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอนตาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสะเม็ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 23:29:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์


นายวิชยา คนไว
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน