ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระยัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730121
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010122
รหัส Obec 6 หลัก :
  730121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกระยัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongayung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองกระยัง
ตำบล :
  นาสะเม็ง
อำเภอ :
  ดอนตาล
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2512
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอนตาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสะเม็ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 15:33:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกระยังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระยัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน