ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาก2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730122
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010131
รหัส Obec 6 หลัก :
  730122
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบาก2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbak2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบาก
ตำบล :
  บ้านบาก
อำเภอ :
  ดอนตาล
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49120
โทรศัพท์ :
  042641217
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/08/2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูสระดอกบัว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านบาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13:07:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบาก2


นายสุรชัย กุลวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาก2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน