ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนายาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730123
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010132
รหัส Obec 6 หลัก :
  730123
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนายาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannayang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านนายาง
ตำบล :
  บ้านบาก
อำเภอ :
  ดอนตาล
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2514
อีเมล์ :
  sophon095@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านบาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:14:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนายาง


นายอรรคพล แดนดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน