ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730125
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010130
รหัส Obec 6 หลัก :
  730125
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongbon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองบอน
ตำบล :
  บ้านบาก
อำเภอ :
  ดอนตาล
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49120
โทรศัพท์ :
  042620719
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2511
อีเมล์ :
  sophon095@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูสระดอกบัว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านบาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:08:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบอน


นายวีรชาติ บุตรดีวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน