ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730126
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010123
รหัส Obec 6 หลัก :
  730126
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านภูผาหอมพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phuphahompattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านภุผาหอม
ตำบล :
  นาสะเม็ง
อำเภอ :
  ดอนตาล
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2525
อีเมล์ :
  phuphahom.pt@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คุณภาพการศึกษาดอนดาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสะเม็ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 15:43:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา


นายสิริพงศ์ ปิยะวิบูลย์กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน