ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730127
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010133
รหัส Obec 6 หลัก :
  730127
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ป่าไร่ป่าชาดวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  praraiprachadwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านป่าชาด
ตำบล :
  ป่าไร่
อำเภอ :
  ดอนตาล
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49120
โทรศัพท์ :
  042664408
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01012481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอนตาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ?????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:21:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา


นายไพโรจน์ ยืนยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน