ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730128
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010136
รหัส Obec 6 หลัก :
  730128
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาทาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBannatam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านนาทาม
ตำบล :
  ป่าไร่
อำเภอ :
  ดอนตาล
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49120
โทรศัพท์ :
  0917215175
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   13/05/2512
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูสระดอกบัว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 18:33:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาทาม


นายจิตติพงษ์ มัธยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน