ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาป่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730129
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010137
รหัส Obec 6 หลัก :
  730129
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาป่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  napong school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านนาป่ง
ตำบล :
  ป่าไร่
อำเภอ :
  ดอนตาล
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2453
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอนตาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 20:46:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาป่ง


นายสมหมาย นุทธบัตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน