ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสวาท
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730131
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010139
รหัส Obec 6 หลัก :
  730131
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสวาท
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannonsawat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโนนสวาท
ตำบล :
  ป่าไร่
อำเภอ :
  ดอนตาล
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49120
โทรศัพท์ :
  0918611366
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2510
อีเมล์ :
  viengtong169@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูสระดอกบัว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ป่าไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  69 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  36 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09:57:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสวาท


นายบุญแสง สมไวย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวาท

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน