ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทราย2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730132
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010134
รหัส Obec 6 หลัก :
  730132
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยทราย2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuaysai2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านห้วยทราย
ตำบล :
  ป่าไร่
อำเภอ :
  ดอนตาล
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูสระดอกบัว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  66 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:18:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยทราย2


นายสมบัติ ทานะสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน