ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730133
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010135
รหัส Obec 6 หลัก :
  730133
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเม็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongmeg
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองเม็ก
ตำบล :
  ป่าไร่
อำเภอ :
  ดอนตาล
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49120
โทรศัพท์ :
  0985561985
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2496
อีเมล์ :
  nongmek@bannongmeg.net
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูสระดอกบัว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:04:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก


นายธนัตถกานต์ ลามุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน