ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้ง2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730135
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010124
รหัส Obec 6 หลัก :
  730135
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแก้ง2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBANKANG2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแก้ง
ตำบล :
  บ้านแก้ง
อำเภอ :
  ดอนตาล
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2508
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ผาเทิบพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:20:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแก้ง2


นายวุฒิไกร จันทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ง2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน