ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730136
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010142
รหัส Obec 6 หลัก :
  730136
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกหนองหล่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KOKNONGLOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองหล่ม
ตำบล :
  โพธิ์ไทร
อำเภอ :
  ดอนตาล
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49120
โทรศัพท์ :
  042640564
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2479
อีเมล์ :
  knlshcool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูผาเทิบพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์ไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม


นายสมพร หมันสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน