ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730137
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010125
รหัส Obec 6 หลัก :
  730137
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhamdoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคำดู่
ตำบล :
  บ้านแก้ง
อำเภอ :
  ดอนตาล
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49120
โทรศัพท์ :
  042640675
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กันยายน 2554
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูผาเทิบพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแก้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:53:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำดู่


นายสุริยัน ทรัพย์ผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน