ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730138
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010126
รหัส Obec 6 หลัก :
  730138
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANDONG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านดง
ตำบล :
  บ้านแก้ง
อำเภอ :
  ดอนตาล
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49120
โทรศัพท์ :
  0887989241
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 สิงหาคม 2482
อีเมล์ :
  Bandong@mdh.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูผาเทิบพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแก้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2562 เวลา 12:50:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดง


นายวชิระ แสงบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน