ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730139
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010127
รหัส Obec 6 หลัก :
  730139
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาคำน้อย1
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nakhamnoi1
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านนาคำน้อย
ตำบล :
  บ้านแก้ง
อำเภอ :
  ดอนตาล
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/04/2509
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูผาเทิบพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทสบาลตำบลบ้านแก้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1


นางสาวสุวิมล คนไว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำน้อย1

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน