ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730142
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010143
รหัส Obec 6 หลัก :
  730142
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าหมี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanlaomi school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเหล่าหมี
ตำบล :
  เหล่าหมี
อำเภอ :
  ดอนตาล
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49120
โทรศัพท์ :
  0817395480
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ก.ย. 2480
อีเมล์ :
   laomi-@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูผาเทิบพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหล่าหมี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:39:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าหมี


นายอนันต์ ปริปุรณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน