ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730143
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010144
รหัส Obec 6 หลัก :
  730143
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสว่าง1
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankoksawang1
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโคกสว่าง
ตำบล :
  เหล่าหมี
อำเภอ :
  ดอนตาล
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49120
โทรศัพท์ :
  042670169
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/02/2498
อีเมล์ :
  y-som@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูผาเทิบพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08:53:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1


นายเสน่ห์ สุพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง1

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน