ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าพยอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730146
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010148
รหัส Obec 6 หลัก :
  730146
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าพยอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  paphayom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านป่าพยอม
ตำบล :
  เหล่าหมี
อำเภอ :
  ดอนตาล
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูผาเทิบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:55:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าพยอม


นายสุทัศน์ บุญแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าพยอม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน