ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสยามกลการ4
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730147
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010149
รหัส Obec 6 หลัก :
  730147
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สยามกลการ4
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SIAMKONLAKAN4
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านนาซิง
ตำบล :
  เหล่าหมี
อำเภอ :
  ดอนตาล
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49120
โทรศัพท์ :
  042613279
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 พฤษภาคม 2509
อีเมล์ :
  school@siamkonlakan4.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูผาเทิบพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหล่าหมี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 19:51:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสยามกลการ4


นายพลพักษ์ คนหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสยามกลการ4

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน