ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730148
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010145
รหัส Obec 6 หลัก :
  730148
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าแขมทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  laokhamtong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเหล่าแขมทอง
ตำบล :
  เหล่าหมี
อำเภอ :
  ดอนตาล
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49120
โทรศัพท์ :
  0880589512
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2518
อีเมล์ :
  laokham166@gmaill.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูผาเทิบพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหล่าหมี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13:47:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน