ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730149
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010103
รหัส Obec 6 หลัก :
  730149
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านม่วงไข่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbanmungkhai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านม่วงไข่
ตำบล :
  นิคมคำสร้อย
อำเภอ :
  นิคมคำสร้อย
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 ตุลาคม 2497
อีเมล์ :
  cmkschool2014@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำสร้อยนาอุดม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นิคมคำสร้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 05:50:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่


นายคุณาธรณ์ พลสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน