ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำสร้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730150
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010104
รหัส Obec 6 หลัก :
  730150
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำสร้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKUMSOI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านคำสร้อย
ตำบล :
  นิคมคำสร้อย
อำเภอ :
  นิคมคำสร้อย
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49130
โทรศัพท์ :
  042638203
โทรสาร :
  042638203
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กุมภาพันธ์ 2479
อีเมล์ :
  ban_kumsoi@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาล ต.นิคมคำสร้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 00:00:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำสร้อย


นายกานต์ นักลำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสร้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน