ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านมน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730151
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010105
รหัส Obec 6 หลัก :
  730151
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านด่านมน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandanmol
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านด่านมน
ตำบล :
  นิคมคำสร้อย
อำเภอ :
  นิคมคำสร้อย
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นิคมคำสร้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 07:02:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านด่านมน


นายเศรษฐา สลางสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านมน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน