ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730154
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010080
รหัส Obec 6 หลัก :
  730154
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คำแฮดประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KHAMHADPRACHASAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคำแฮด
ตำบล :
  กกแดง
อำเภอ :
  นิคมคำสร้อย
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49130
โทรศัพท์ :
  042641008
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
   ร่มกกชัยพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กกแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 03:07:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์


นายสมชัย เจริญไกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน