ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำนางโอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730155
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010106
รหัส Obec 6 หลัก :
  730155
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำนางโอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhamnang ok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสุริโย
ตำบล :
  ร่มเกล้า
อำเภอ :
  นิคมคำสร้อย
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 สิงหาคม 2482
อีเมล์ :
  khamnang.oke@facebook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ร่มกกชัยพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ร่มเกล้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 03:03:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำนางโอก


นายชุมพล ประเทพา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำนางโอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน