ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหลวง2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730156
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010081
รหัส Obec 6 หลัก :
  730156
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาหลวง2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  naluang2 School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านนาหลวง
ตำบล :
  กกแดง
อำเภอ :
  นิคมคำสร้อย
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49130
โทรศัพท์ :
  0956609399
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กรกฎาคม 2524
อีเมล์ :
  bannaluang2@mdh.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ร่มกกชัยพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:51:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาหลวง2


นายทินกร วิชิตพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวง2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน