ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730157
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010082
รหัส Obec 6 หลัก :
  730157
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านบะ
ตำบล :
  กกแดง
อำเภอ :
  นิคมคำสร้อย
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49130
โทรศัพท์ :
  641007
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/08/2507
อีเมล์ :
   banba@mdh.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ร่มกกชัยพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กกแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:04:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบะ


นายชุมพล ประเทพา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน