ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730160
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010085
รหัส Obec 6 หลัก :
  730160
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอุ่มไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  umpai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านอุ่มไผ่
ตำบล :
  กกแดง
อำเภอ :
  นิคมคำสร้อย
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49130
โทรศัพท์ :
  0812631443
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2522
อีเมล์ :
  chaiya_muk@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำสร้อยพัฒนศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 15:05:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่


นายสุพจน์ ทาระขจัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน