ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730161
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010086
รหัส Obec 6 หลัก :
  730161
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbannongweangnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองแวงน้อย
ตำบล :
  โชคชัย
อำเภอ :
  นิคมคำสร้อย
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 ตุลาคม 2497
อีเมล์ :
  pak_2505@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ร่มกกชัยพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โชคชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 21:10:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย


นายสุเพศ ยุติพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน