ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำบง1
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730162
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010087
รหัส Obec 6 หลัก :
  730162
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำบง1
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhambong1
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคำบง
ตำบล :
  โชคชัย
อำเภอ :
  นิคมคำสร้อย
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49130
โทรศัพท์ :
  042670110
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 ธันวาคม 2518
อีเมล์ :
  p.thongmon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ร่มกกชัยพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โชคชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11:21:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำบง1


นายสังคม วีระพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบง1

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน