ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำพอก2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730163
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010088
รหัส Obec 6 หลัก :
  730163
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำพอก2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhampork2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านคำพอก
ตำบล :
  โชคชัย
อำเภอ :
  นิคมคำสร้อย
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49130
โทรศัพท์ :
  0899731370
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ธันวาคม 2511
อีเมล์ :
  khamphok2@mdh.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำสร้อยพัฒนศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โชคชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:28:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำพอก2ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพอก2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน