ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730165
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010089
รหัส Obec 6 หลัก :
  730165
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  à¸ºBumrungphong- uppatum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านชัยมงคล
ตำบล :
  โชคชัย
อำเภอ :
  นิคมคำสร้อย
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49130
โทรศัพท์ :
  042638299
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/04/2521
อีเมล์ :
  bumrungpongtc@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำสร้อยพัฒนศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 11:25:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์


นายธงชัย บุตรกาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน