ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730166
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010107
รหัส Obec 6 หลัก :
  730166
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองนกเขียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongnokekean school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองนกเขียน
ตำบล :
  ร่มเกล้า
อำเภอ :
  นิคมคำสร้อย
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 กันยายน 2498
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ร่มกกชัยพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ร่มเกล้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 11:01:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน


นายทัศน์เทพ เทพสุระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน