ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกอก1
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730168
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010091
รหัส Obec 6 หลัก :
  730168
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยกอก1
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuikok 1
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านเกษตรสมบูรณ์
ตำบล :
  นากอก
อำเภอ :
  นิคมคำสร้อย
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49130
โทรศัพท์ :
  042638067
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2501
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ธารบังอี่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นากอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 15:45:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยกอก1


นายวิมาน พันธุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกอก1

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน