ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730169
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010092
รหัส Obec 6 หลัก :
  730169
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  triamtahan roontee sibsam anusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านด่านยาว
ตำบล :
  นากอก
อำเภอ :
  นิคมคำสร้อย
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤศจิกายน 2515
อีเมล์ :
  tt13md@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ธารบังอี่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นากอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:36:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์


นางสาวปรียะปภัสร์ ทาสีเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน