ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนากอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730170
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010093
รหัส Obec 6 หลัก :
  730170
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนากอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNAKOK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านนากอก
ตำบล :
  นากอก
อำเภอ :
  นิคมคำสร้อย
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2503
อีเมล์ :
  nakok.2562@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ธารบังอี่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นากอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 15:28:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนากอก


นายพิทยา ศรีลาศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน